Dzięki Waszym głosom 160 organizacji
otrzymało 800 000 zł.
Zwycięskie projekty adresują różnorodne wyzwania i pomagają wielu grupom:

Dziękujemy!

Wyniki głosowania w Twoim regionie

Najpierw wybierz Twój lokalny sklep Tesco

Dziękujemy za 5,5 miliona oddanych głosów!
Zobacz listę zwycięzców.